Instead of emphasizing the reasons why you can't do it
It's better to think about ways to do it together
menu search
lang
email

Formularz BMC/SMC

Produkty BMC/SMC

HOT BLOG

SMC BMC Molding for High and Low Voltage Electrical Switch

Termoplastyczne części odlewane mają tendencję do zwęglania lub topienia w warunkach łuku lub wycieku elektrycznego.W tych warunkach jednak materiały termostatyczne dobrze funkcjonują i nie wykazują znaczących zmian.Materiał termoset ma wartość wskaźnika śledzenia (CTI) większą niż 600-cio wolt i wytrzymałość dielektryczną większą niż 15 kV/mm.W polu elektrycznym do produkcji części o odporności na znaki elektryczne większej niż 600-minutowe oraz odporności łuku większej niż 180-sekundowe stosuje się mieszankę odlewniczą masową (BMC) i mieszankę odlewniczą (SMC).
SMC BMC Molding for High And Low Voltage Electrical Switch

SMC BMC Molding for High And Low Voltage Electrical Switch

GET IN TOUCH

Zastosowanie

GET IN TOUCH