Instead of emphasizing the reasons why you can't do it
It's better to think about ways to do it together
menu search
lang
email

Formularz BMC/SMC

Produkty BMC/SMC

HOT BLOG

SMC BMC Tworzenie dla urządzeń transportowych

Używane głównie w zewnętrznych wielkoskalowych obudowach transportowych, osłonach łożysk, pierścieniach uszczelniających, nieutleniających, anty-UV, przeciwstarzeniu się, lekkiej masie, zmniejszających wagę urządzeń.W trakcie pracy nie wytwarza się statycznej energii elektrycznej, która zapobiega adsorpcji rudy i zmniejsza wytwarzanie hałasu.Wydajność pracy jest bardzo stabilna, wielkość jest doskonała, a hałas jest mały.GET IN TOUCH

Zastosowanie

GET IN TOUCH